Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dün ellerle oynamışsın gülmüşsün
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
İlhâmi Karayalçın
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
3622