Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Feyz-i aşkdan behre-mend olmak dilersen âşikâr
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
4440