Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gönül bilmez misin ol şîvesâzı
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
5173