Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hayâl-i yâre değme girye dursun
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
Yusuf Kenan Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
6119