Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kabûl eyle sanadır arz-ı hâlim
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Düyek
REPno:
6803