Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Perîşan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
H. Sadettin Arel
Söz Yazarı:
İsmail Hakkı(Bursavî)
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
8764