Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sabâ yolun düşerse git o tıfl-ı dilsitâne sor
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
S. Ziyâ Özbekkan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8987