Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevdâlı nigâhınla bir şûh âfet-i cansın
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Şâkir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
9762