Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevdâlı yüzün andırıyor subh-i rebîi
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Kanûni Said Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
9764