Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tâb-ı ruhsârın mıdır bilmem ki reng-i gülsitan
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Sofu Hüseyin Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
10543