Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yetiş ki ey dil-i şûrîde cana can katalım
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Küçük Mehmet Ağa
Söz Yazarı:
Şâkir Efendi (18.yy)
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
11327