Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Senden ayrı yaşamak bu hayâta vedadır
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
M. Şen Sancakoğlu
Söz Yazarı:
M. Şen Sancakoğlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
18326