Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cânânımın o vech-i dil-ârâsına baktım
Makamı:
Sazkar
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2730