Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cem gitti bozulmaktadır erkân-ı harâbat
Makamı:
Sazkar
Bestekarı:
Hâfız Yâkub Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2803