Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Seni bir an görüvermek bana hicran oluyor
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Halûk Recâî
Söz Yazarı:
Halûk Recâî
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9497