Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim
Makamı:
Sazkar
Bestekarı:
İlya Efendi
Söz Yazarı:
İlya Efendi
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
8289