Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Perçemin sevdâsı her şeb kıyl-ü kâlimdir benim
Makamı:
Sazkar
Bestekarı:
Şentürk Deveci
Söz Yazarı:
Şeyh Gâlib
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
20116