Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Allah yâ Dâim Allah yâ Bâkî
Makamı:
Segah
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
_
Formu:
Zikir
Usulü:
Sofyan
REPno:
16173