Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
4463