Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Siyah lâledir zenci çocuk
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Sâdun Aksüt
Söz Yazarı:
Aziz Karadeniz
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
10078