Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Büyüklenme insanoğlu ölmemeye çâre var mı
Makamı:
Segah
Bestekarı:
İsmâil Demirkıran
Söz Yazarı:
Nacî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16170