Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Arif Sâmi Toker
Söz Yazarı:
F. Nafiz Çamlıbel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
4506