Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dertlerim içimde hep küme küme
Makamı:
Segah
Bestekarı:
İsmâil Ötenkaya
Söz Yazarı:
Nihâyet Ağçay
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
15073