Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yıllar geçiyor hâlâ bu ıztırâb dinmedi
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
11354