Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zaman olur gönül susar
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
Orhan Yüksel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
11644