Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nâr-ı firkat yaktı dil-bîçâremi
Makamı:
Selmek
Bestekarı:
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
7875