Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çıkmada âhım sipihr'e yine ol şeh nâz eder
Makamı:
Sipihr
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Revan
REPno:
3003