Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hâlât-ı dil'i benzetemem hâlet-i sihre
Makamı:
Sipihr
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
5944