Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kûşe-i gamda nişînim seni sevdim seveli
Makamı:
Sipihr
Bestekarı:
Tanbûri Ali Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
7320