Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek
Makamı:
Sipihr
Bestekarı:
Tanbûri Ali Ef.
Söz Yazarı:
Selîmî (Yavuz Sultan)
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
7612