Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cân-ü dilde hâne kıldın âkibet
Makamı:
Sipihr
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
19812