Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Düştüm yine sevdâsına bir tâze civânın
Makamı:
Sipihr
Bestekarı:
Tanbûri Ali Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
3717