Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tende cânım yoğ iken ben tâlib-i cânân idim
Makamı:
Canfeza
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber
REPno:
10635