Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Acep ey işveli yârim
Makamı:
Suzidil
Bestekarı:
Ali Rif'at Çağatay
Söz Yazarı:
_
Formu:
Köçekçe
Usulü:
Aksak
REPno:
426