Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını
Makamı:
Suzidil
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Nim Hafif
REPno:
14186