Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey cemâlin pertev-endaz-ı semavati'l ulâ
Makamı:
Çargah
Bestekarı:
Osman Fazlî Efendi
Söz Yazarı:
Osman Fazlî Efendi
Formu:
Tevşih
Usulü:
Evsat
REPno:
14177