Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne ol perî gibi bir dil-rübâ görülmüştür
Makamı:
Suzidil
Bestekarı:
Abdülhalim Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8042