Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime
Makamı:
Suzidilara
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
2116