Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler
Makamı:
Suzidilara
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
Bağdad'lı Es'ad Efendi
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
3052