Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gülşende yine meclis-i rindâne donansın
Makamı:
Suzidilara
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
Ethem Pertev Paşa
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
5708