Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş
Makamı:
Suzidilara
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir-Berefşan
REPno:
7101