Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Keremkâr-ı cemâlindir cihanı eyleyen pür-nûr
Makamı:
Suzidilara
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
_
Formu:
Methiye
Usulü:
Düyek
REPno:
10405