Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kıskanır her gece senden beni zülf-i tannâz
Makamı:
Suzidilara
Bestekarı:
Sultan Vahdettin
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
17611