Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Seyr et oyuncu ol şûh-i gül-femi
Makamı:
Suzidilara
Bestekarı:
Kemânî Rızâ Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
10007