Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ahû bakışlım ey dil-pesendim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Râşit Efendi(Neyzen)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
219