Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Aklımı verdi hevâya hâl-i anber-bûlerin
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
247