Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Alınca gönlümü mihr-i cemâli
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
374