Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tâ seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır benim
Makamı:
Çargah
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
10536