Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazîn
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Şâdiye Hanım (Kemânî)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
962