Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1159